СТАТИСТИКА

Підсумки роботи транспорту за 2015 рік
Вантажні перевезення. У 2015р. вантажооборот підприємств транспорту становив 5162,5 млн.ткм, або 100,8% від обсягу 2014р.  

Вантажообіг підприємств транспорту
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)За 2015р. підприємствами транспорту перевезено 8979,6 тис.т вантажів, що становить 114,8% від обсягу 2014р.Вантажообіг
Перевезено (відправлено) вантажів
млн.ткм
у % до 2014р.
тис.т
у % до 2014р.

Транспорт
5162,5
100,8
8979,6
114,8
залізничним
4051,0
101,8
4766,0
126,1
автомобільним
950,5
88,7
3463,1
97,5
водним
161,0
222,1
750,5
154,3Залізничний транспорт
Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з 2014р. збільшилося на 26,1%. Зросло відправлення хімічних та мінеральних добрив майже у 5 разів, чорних металів – у 2,5 раза, будівельних матеріалів – у 2,4 раза, нафти та нафтопродуктів – на 83,6%, зерна і продуктів перемолу – на 17,7%, лісових вантажів – на 12,2%, цементу – на 9,2%, руди кольорової – на 2,7%. У той же час зменшилося відправлення брухту чорних металів на 40,7%.    
У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 2,7%. Порівняно з 2014р. обсяг закордонних перевезень вантажів збільшився у 2,3 раза.

Пасажирські перевезення.
За 2015р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2315,1 млн.пас.км, що становить 88,9% від обсягу 2014р. 

Пасажирообіг підприємств транспорту

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) Послугами пасажирського транспорту скористалися 
87656,9 тис. пасажирів, або 89,6% від обсягу 2014р.


Пасажирообіг
Перевезено (відправлено) пасажирів
млн.пас.км
у % до
2014р.
тис.
у % до
2014р.

Транспорт

2315,1
88,9
87656,9
89,6
у тому числі
залізничним
516,3
90,9
3242,0
109,5
автомобільним
1655,0
87,9
64033,8
87,8
водним
2,4
118,0
192,4
117,1
тролейбусним
141,3
92,5
20188,7
92,5


       
       
Підсумки роботи транспорту у січні 2016 року
Вантажні перевезення. У січні 2016 року вантажообіг підприємств транспорту становив 334,1 млн.ткм, або 73,4% від обсягу січня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 430,6 тис.т вантажів, що становить 83,6% від обсягу січня 2015р.Вантажооборот
Перевезено (відправлено) вантажів
млн.ткм
у % до січня 2015р.
тис.т
у % до січня 2015р.
Транспорт
334,1
73,4
430,6
83,6
залізничним
265,0
68,0
235,4
74,6
автомобільним
62,4
97,2
189,2
99,1
водним
6,7
428,0
6,0
68,2


Пасажирські перевезення. За січень 2016 року усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 157,4 млн.пас.км, що становить 89,2% від обсягу січня 2015р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 6264,9 тис. пасажирів, або 85,8% від обсягу січня 2015р.


Пасажирооборот
Перевезено (відправлено) пасажирів
млн.пас.км
у % до січня
2015р.
утис.
у % до січня
2015р.
Транспорт
157,4
89,2
6264,9
85,8
залізничним
27,0
96,2
200,0
93,5
автомобільним
124,0
90,2
5148,2
93,4
водним
тролейбусним
6,4
58,2
916,7
58,2


Джерело: Веб-сайт Головного управління статистики у Херсонській області: www.ks.ukrstat.gov.ua
Довідки за телефоном:  (0552) 49-53-78


22.04.2016 № 63
Підсумки роботи транспорту у січні–березні 2016 року

У січні–березні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 1103,1 млн.ткм, або 85,3% від обсягу січня–березня 2015р.

Вантажооборот підприємств транспорту
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
Підприємствами транспорту перевезено 1650,9 тис.т вантажів, що становить 94,2% від обсягів січня–березня 2015р.

Вантажні перевезенняВантажооборот
Перевезено (відправлено) вантажів
млн.ткм
у % до січня–березня 2015
тис.т
у % до січня–березня 2015
Транспорт
1103,1
85,3
1650,9
94,2
  залізничний
827,2
80,2
810,9
81,6
  автомобільний
246,7
95,3
788,3
105,9
  водний
29,2
895,2
51,7
383,0

У січні–березні 2016р. залізничним транспортом відправлено 810,9 тис.т вантажів, що на 18,4% менше, ніж у січні–березні 2015р. Відправлення хімічних і мінеральних добрив знизилося майже у 50 разів, чорних металів – на 48,1%, лісових вантажів – на 40%, цементу – на 27,2%, будівельних матеріалів – на 11,9%. Разом з цим збільшилося відправлення нафти та нафтопродуктів у 26,7 раз, зерна та продуктів перемелу – у 4,3 раза, брухту чорних металів – у 2,8 раза, залізної та марганцевої руди – на 1,8%.
У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 55,3%.
У січні–березні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 505,3 млн.пас.км, що становить 93,7% від обсягу січня–березня 2015р.

Пасажирооборот підприємств транспорту
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)


Послугами пасажирського транспорту скористалося 20,0 млн. пасажирів, або 88,6% від обсягу січня–березня 2015р.

Пасажирські перевезення


Пасажирооборот
Перевезено (відправлено) пасажирів
млн.пас.км
у % до січня–березня 2015
тис.
у % до січня–березня 2015
Транспорт
505,3
93,7
20017,9
88,6
  залізничний
94,5
106,8
691,5
105,3
  автомобільний
385,3
93,0
15678,0
94,0
  водний
  тролейбусний
25,5
69,4
3648,4
69,4


 Начальник                                                                                                                   В. Вознюк

Довідка: тел. (0552) 49-53-78; e-mail: transport@ks.ukrstat.gov.ua
Веб-сайт Головного управління статистики у Херсонській області: www.ks.ukrstat.gov.ua

Головне управління статистики у Херсонській області, 2016